Stermibrom

Slika
Meki mamac
Uništava štakore i miševe

Učinkovit i nakon samo jednog gutanja.
Predstavlja specifičnu mješavinu sastojaka - atraktanata privlačnu za kućne miševe, te crne i sive štakore. Sadrži gorku tvar Denatonium Benzoate što ga čini neopasnim po čovjeka i neciljane životinje.
Ima pojačanu učinkovitost zbog produženog djelovanja (smrt glodavca nastupa između 3 i 5 dana nakon prvog uzimanja, ne izazivajući szumnju ostalih članova kolonije). Sadrži aktivnu tvar Bromadiolon koja ima najširi spektar djelovanja.

Doze korištenja:
- Protiv najezde štakora (Rattus norvegicus), koristiti za svaku tačku mamac do 100g na svakih 10m, smanjujući taj prostor do 5 metara u slučaju teške najezde;
- Za miševe (Mus musculus), koristiti za svaku tačku mamac do 50g na svakih 5 metara, smanjujući taj prostor na 2 metra u slučaju teške najezde.

Dostupno u pakovanju:
- 100 g
- 250 g
- 500 g
0 0