Novosti i savjeti

REZIDBA I KALEMLJENJE VOĆAKA

 

19.01.2023 11:08
Slika
 
Kada orezivati voćke?
Kada je u pitanju vrijeme izvođenja rezidbe krošnjastih voćaka ne treba praviti oštru granicu. Iako dobrim dijelom zavisi od vrste voćaka, u suštini rezidba se uvijek može obavljati, no generalno se razlikuje: zimska i ljetna rezidba. Zimska ili rezidba na zrelo obavlja se u periodu mirovanja voćke, obično u proljeće prije otvaranja pupoljaka, odnosno sve dok ne krenu sokovi kroz voćku. Njen osnovni cilj je formiranje uzgojnog oblika, a kasnije ista služi za njegovo održavanje.
Nije neophodno čekati zimu ili proljeće da bih se obavila rezidba na zrelo, te se vrlo često sa istom kreće odmah nakon berbe. Zelena ili rezidba na zeleno je pomotehnički zahvat koji se obavlja tokom vegetacije, a ista ima za cilj poboljšanje količine i kvaliteta roda, zbog čega se još naziva rezidba na rod.

Značaj i ciljevi rezidbe?
Voćke treba orezivati svake godine kako bi se: održalo njihovo zdravstveno stanje, podstako uravnotežen porast i plodonošenje, te kontrolisala njihova veličina i oblik. Ciljevi rezidbe su: razvijanje jake strukture drveta, obezbjeđenje prodiranja svjetlosti u unutrašnjost krošnje što povećava razvoj generativnih pupoljaka za sljedeću godinu i kvalitet plodova u tekućoj vegetaciji, kontrola veličine stabla radi kontrole rasporeda grana i visine stabla, te podsticanja novog porasta, a time i provociranje novih zona plodonošenja, uklanjanje oštećenog drveta usljed vjetra, težine roda, izmrzavanja, te bolesti i štetočina.

Da li prikraćivati jednogodišnje priraste?
Potrebno je naglasiti da se jednogodišnje grančice ne prikraćuju naročito kad imaju normalan ili jaki rast. Prikraćivanjem istih dolazi do provociranja novog porasta i stvaranja ogromne vegetativne mase, što ima za posljedicu smanjenje diferencijacije cvjetnih pupoljaka, a time i pad u prinosu. Jednogodišnje grančice se prikraćuju više ili manje kada su one slabog porasta, ili pak kod specifičnih sorata koje su po prirodi slabobujne.

Osnovni zahvati zimske rezidbe?Osnovni zahvati zimske rezidbe
Zimska rezidba podrazumjeva provođenje nekoliko zahvata, i to: uklanjanje prirasta koji rastu iz istog mjesta, eliminisanje nisko položenih prirasta, uklanjanje jahača ili vodopija, eliminisanje paralelnih prirasta, zaustavljanje rasta bočne grane u dužinu, rez na čep, rez na kolut, otkidanje grane iz osnove, izolacija produljnice, loš ugao grane, narušen zakon potčinjenosti, zaustavljanje rasta stabla vrhom.

Tehnike, vrijeme i visina kalemljenja voćaka?
Uspjeh kalemljenja, pored brojnih drugih faktora, u mnogome je ovisan i o primjenjenoj tehnici ove radnje. U istorijatu primjene ovog postupka svaki praktičar je pokušavao pronaći tehniku koja bi najbolje odgovarala postavljenom krajnjem cilju, a čime bi se povećao procentualni uspjeh proizvodnje.
Postoji nekoliko tehnika kalemljenja koje, obzirom na kriterij, mogu imati sljedeću podjelu: s obzirom na vrijeme izvođenja 1. kalemljenje na zeleno (okuliranje na spavajući pupoljak, okuliranje na budni pupoljak, čip metoda/Chip Budding); 2. kalemljenje na zrelo (kalemljenje spajanjem, kalemljenje pod koru, kalemljenje u procijep/kalemljenje na klin, kalemljenje sa strane, kalemljenje na most, kalemljenje posrednikom, kalemljenje na isječak). 
Slika
Podjela tehnike kalemljenja može se izvršiti i na osnovu debljine podloge i plemke, i to: kalemljenje kad su podloga i plemka približno iste debljine i kalemljenje kad su podloga i plemka različite debljine.
Kada je u pitanju vrijeme kalemljenja, isto se može izvršiti krajem zime (sobno kalemljenje), u rano proljeće prije kretanja vegetacije i u toku vegetacije. Za sobno kalemljenje i ono u rano proljeće plemke se uzimaju tokom zime, te se čuvaju u hladnjači na temperaturi oko -1ºC do početka kalemljenja, što znači da su podloga i plemka u stadiju mirovanja. Najbolje plemke su one uzete od mladara koji su rasli prethodne sezone, bez vidljivih znakova oštećenja od bolesti i štetočina. Za kalemljenje tokom vegetacije (juli, avgust) podloga i plemka su u fazi aktivnog porasta. U ovom slučaju podloga se sadi na stalno mjesto u jesen ili rano proljeće, kako bi dostigla odgovarajuću debljinu do kalemljenja. Plemku u ovom slučaju predstavlja pupoljak koji mora biti zreo i dobro razvijen.

Sa aspekta uticaja podloge na plemku visina spojnog mjesta ima veliki značaj. Naročito je ovo izraženo kod patuljastih vegetativnih podloga. U posljednje vrijeme sa intenziviranjem voćarske proizvodnje, te podizanjem zasada sa velikim brojem biljaka po jedinici površine, javila se potreba za kalemljenjem na visinu od 40 cm, obzirom da je tada uticaj podloge na habitus voćke izraženiji.
Sav potreban alat, voćne sadnice, đubriva, zaštitna sredstva možete pronaći u našim prodajnim objektima u Brčkom, Orašju, Gračanici, Srebreniku i Ormanici.
0 0