Nutrisel 250ml

Slika
Dopunska krmna smjesa sa vitaminima, aminokiselinama i selenom za sve vrste i kategorije životinja.

To je vodotopivi prašak koji dajemo životinjama u vodu za piće, mlijeko ili mliječnu zamjenicu.
0 0