Kravimin 2

Slika
Premiks za krave i rasplodne junice kao dodatak osnovnom obroku koji sadrži dovoljno Ca i P u odgovarajućem omjeru.

Sastav Kravimina 2 je prilagođen svojstvima krme proizvedene na pravilno gnojenim površinama. Kravimin 2 sadrži natrij, mikroelemente i vitamine s kojima osiguravamo ne samo pravilnu opskrbu krava s tim aktivnim sastojcima, nego i mikroorganizme u predželucima.

Na ovaj način omogućava se bolje iskorištavanje hranjivih tvari iz hrane, dobra mliječna ustrajnost, veći sadržaj bjelančevina, laktoze i SSBM, te manji sadržaj ureje i somatskih stanica u mlijeku. Pravilno davanje kravimina 2 osigurava dobru plodnost krava i raspolodnih junica, te sprječava pojavu zdravstvenih smetnji.
Kravimin 2 također dajemo zasušenim kravama i rasplodnim junicama zadnja dva mjeseca prije teljenja (bez obzira na sadržaj mineralnih tvari u osnovnoj krmi). 

Kravimin 2 sastav

 Kravimin 2 preporucena doza

 Dostupno u pakovanju: 5kg
0 0