Disabituante Talpe

Slika
Granule protiv krtica

Gotov granulirani proizvod koji sadrži mirisne supstance namijenjene da spriječe prolazak krtica, nutrija i voluharica kroz bašte, travnjake, voćnjake, gredice, igrališta, golf terene i druga rekreativna travnata područja. Mirisne supstance stvaraju mirisnu barijeru koja odbija neželjene životinje sprječavajući uništavanje travnjaka krtičnjacima.

Dostupno u pakovanju:
- 1L

 
0 0