Aqua-TraXX - KAPAJUĆE TRAKE Italija

Slika
Aqua-TraXX® PBX traka za navodnjavanje je premium izbor za navodnjavanje sustavom "kap po kap". Kod Aqua-Traxx PBX je prednost u dizajnu kapaljke koji optimizira efektivni protok vode i ravnomjernu raspodjelu te smanjiva začepljenja. Nadalje, Aqua-Traxx PC je jedini proizvod na tržištu koji može garantirati ravnomjernu raspodjelu vode i hranjiva u najtežim topografskim uvjetima tj. kod terena koje su brežuljkaste konfiguracije. Kapaljke su tako dizajnirane da minimiziraju razlike u tlaku i da imaju relativno konstantan protok i na najtežim terenima.

Aqua-TraXX® PBX je inovativna traka sa ugrađenim kapaljkama koja garantira preciznu i ujednačenu distribuciju vode i hranjiva do svih biljaka.

Aqua-TraXX® PBX ima dizajniranirani put protoka kroz kapaljku sa proporcionalno balansiranim poprečnim presjekom (PBX), kako bi se optimizirala turbulencija u kapaljki i da bi se dobila veća brzina protoka, manja mogućnost začepljavanja, bolja definicija protoka i široka lepeza proizvoda sa manjim protokom i manjim razmakom između kapaljki.

Aqua-TraXX® PBX prednjači na tržištu, sa odličnom ujednačenošću kapanja i izvanrednom kvalitetom.
Svojstva

  •  Promjer: 16 mm
  • Debljina stijenke: 6 mil  (0,15 mm)
  • Razmak između kapaljki: 10 cm i 20cm
  • Potrošnja vode po kapaljki: 1,14 lit/h pri 0,7 bar
  • Preporučeni radni tlak: 0,3 - 0,8 bar
  • Dužina rolne: 100 m, 200m, 300m, 500m, 3048m
  • Samokompenzirajuća kapaljka: ne

0 0